Η Εταιρεία

Επωνυμία: ΟΛΙΒΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος: ΟΛΙΒΙΑ Ι.Κ.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000842101000
ΑΦΜ: 095625218
Νομική Μορφή: ΙΚΕ
Διεύθυνση Έδρας: ΤΕΡΤΙΠΗ 25-27 ΑΘΗΝΑ, Νομός ΑΤΤΙΚΗΣ

Κεφάλαιο: 30.000,00

Διαχειριστής: Αβράμης Αλέξανδρος

Μέλη: Αβράμης Αλέξανδρος:ποσοστό συμμετοχής 97,9% 

          Αβράμη Ολυμπία      :ποσοστό συμμετοχής    2,1%